Σχετικά με εμάς

Κατασκευή - προώθηση ιστοσελίδων

Εμπειρία στο Ελληνικό Internet

H  icube δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής από τον Μαϊο του 2001, στελεχωμένη από ανθρώπους με πολυετή εμπειρία. Τα σημεία αναφοράς της είναι:

Ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα

Σχεδίαση και υλοποίηση Δικτύων (LAN, WAN, VPN, Intranets)

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Λογισμικού

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εφαρμογών Internet

Σχεδίαση και Υλοποίηση Συστημάτων Αυτοματισμού Γραφείου

Εκπόνηση μελετών και παρακολούθηση έργων για επιδοτούμενα προγράμματα

Εκπαίδευση προσωπικού στη χρήση νέων τεχνολογιών.

Η εμπειρία των στελεχών της icube στις διαδικασίες των Εμπορικών Εφαρμογών καθώς επίσης και της Λογιστικής και Μισθοδοσίας, σε συνδυασμό με την συνεχώς προσαρμοζόμενη στις εξελίξεις τεχνογνωσία στην σχεδίαση Δικτύων και Συστημάτων Αυτοματισμού Γραφείου, καθιστούν την icube, ικανή να προσαρμόσει όλα τα “γρανάζια” που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία μιας λειτουργικής και αξιόπιστης μηχανοργάνωσης κάθε είδους επιχείρησης, σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων.

Βρισκόμαστε σταθερά στο χώρο του διαδικτύου, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Internet. Μέσα σε αυτά τα χρόνια η Εταιρία μας ανέπτυξε υπηρεσίες όπως κατασκευή, φιλοξενία, προώθηση ιστοσελίδων, κατοχύρωση ονομάτων και web marketing.

Η πολυετής εμπειρία στην κατασκευή ιστοσελίδων και στο web marketing μάς καθιστούν μία από τις παλαιότερες εταιρίες παροχής υπηρεσιών Internet στην Ελλάδα.

Ερχόμαστε σε επικοινωνία  συζητάμε τις ανάγκες σας και καθορίζουμε τη δομή, το περιεχόμενο κ.τ.λ. της ιστοσελίδας σας.

Συλλέγουμε  το απαραίτητο υλικό για την κατασκευή της ιστοσελίδας σας.

Καθώς προχωράμε και ολοκληρώνουμε τα διάφορα στάδια, ανεβάζουμε την ιστοσελίδα σας σε μία προσωρινή τοποθεσία στο διαδίκτυο. Με τον τρόπο αυτό έχετε τη δυνατότητα να ελέγχετε και να παρακολουθείτε την πρόοδό της, καθώς και να προτείνετε, όπου κρίνετε σκόπιμο, αλλαγές και διορθώσεις.

Αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή της ιστοσελίδας σας, την ανεβάζουμε στην επίσημη διεύθυνσή της στο Διαδίκτυο.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας

Ρωτήστε μας πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε